Apie moderniojo karo metodus ir sterilių vabzdžių techniką – 1 dalis

binary-797263_1920Mokslas šiuo metu yra ranka, vedanti žmoniją į priekį ir padedanti beveik visose įsivaizduojamose srityse; nuo ūkininkavimo iki švietimo. Genetiškai modifikuoti augalai suteikia galimybę patenkinti eksponentiškai augančią maisto paklausą, sukeltą demografinio sprogimo. Pasiekimai medicinos moksluose padeda kontroliuoti ligas, prailginti gyvenimo trukmę ir užtriktinti gyvenimo kokybę. Daugelis mūsų naudojasi technologiniais prietaisais darbo, pramogų ar švietimo tikslais kiekvieną dieną. Nepaisant visų gėrybių, kurias atneša mokslas, jis gali būti panaudotas radikaliai priešingų idėjų realizacijai. Žvilgsnis į praėjusį šimtmetį parodo nevilties ir griovimo mastą, kurį gali atnešti mokslo ir technologinis progresas. Tai yra galingas įrankis, tačiau jo funkciją nustato juo besinaudojantis individas. Antrasis pasaulinis karas buvo mokslo, kaip griovimo priemonės panaudojimo, aukštuma: Manheteno projektas ir atominis ginklas, japonų „731-asis vienetas“, kuris išgarsėjo kaip mokslinio metodo iškrypimas. Po XX amžiaus beprotystės, jis primena apie žmonijos progreso košmarą, klaidą, kurios nebegalima kartoti. Nepaisant to, mokslas ir technologijos vis dar yra karo varomoji jėga. Metodai yra kiek subtilesni, tačiau tiek pat pavojingi. Mokslas lygiai taip pat gali būti panaudotas savanaudiškiem, valdžios ištroškusiem ir destruktyviem individų ar organizacijų tikslams.

Continue reading

Advertisements

About modern warfare methods and sterile insect technique — Part I

binary-797263_1920Science is currently the guiding hand of humanity, helping in almost every field conceivable, from agriculture to entertainment. Genetically modified crops give a chance to supply immensely growing food demand driven by the demographic boom. Strides in medical sciences prevent the most notorious diseases, prolong the life expectancy and ensure quality of life. Most of us use technological gadgets on the daily basis for work, entertainment and communication. Despite the glories that science brings to human kind, it has a potential to be used for radically different ideals. Turning back to the past century shows us the scope of misery and destruction that scientific and technological progress can bring. It is a potent tool, but its ultimate use will depend on the one guiding it. World War II was the pinnacle of science application for destructive means – the nuclear weapon, developed by The Manhattan Project, or the infamous Japanese Unit 731, which was a perversion of scientific method. After the universal madness of the XX century, it is being reminded as a nightmare of human progress, a mistake never to be made again. Despite all this, science and technology is the driving force of the war machine. The methods are more subtle, but dangerous all the same. Science can still very well serve for the selfish, power-thirsty and destructive means of individuals and organizations.

Continue reading

About a new beginning

Approximately 3 months have passed since I have finished my 365 day challenge on Facebook to compose a post about information, understanding or revelation that I have experienced that day. I managed to succeed almost without any major lapses, although it was a great deal more difficult than I imagined at first. I knew that this achievement is going to evolve and halfway through, with the help of my beloved girl, I began to ponder a way of transferring this idea to something bigger and hopefully more profound. After my retreat from Facebook I have decided to continue with my scribbles in a blog format. In the nearest future I am going to transfer the archive of my 365 day journey to this blog. I have decided to change a few things compared to my Facebook entries and I am going to list the most important ones here:

Continue reading