About An Artist of the Floating World

The_Illustration_of_the_Siberian_War,_No._2,_The_march_of_the_Japanese_army_at_Vladivostok_city_(LOC_ppmsca.08213) (1)In many respects, An Artist of the Floating World is similar to the author’s debut – A Pale View of Hills. Despite the similarities, this book is a stark improvement in both setting and execution. As with Ishiguro`s previous title, emotional rollercoaster it is not. Event descriptions and dialogues are expressed by the narrator in an altogether serene manner, without any unnecessary grandeur. Even the tensest moments of conflict between characters seem formal and almost intentionally devoid of any accompanying emotional component. Noh theater and original Bijin-ga pictures come to mind when thinking about this particular style of narration, where feelings are concealed and crystalized in a highly symbolical representations, requiring active mental involvement to decode.

Continue reading

Advertisements

About Two Envelope Paradox

envelope-1864643_1920

The first time I came across a term recreational mathematics  I didn`t quite catch what it was referring to. Math never seemed to me like an activity that would be undertaken solely for entertainment purposes, although I have experienced a certain level of serenity while solving a batch of math problems in the past, particularly if they were adequate to my knowledge. Methodical completion of individual problems fires periodic dopamine doses in my brain resulting in an overall feeling of satisfaction. Recreational mathematics refers to a set of math problems that have no obvious practical or theoretical applications if solved, and functions more like brain teasers for mathematicians and philosophers to tackle with their skill set. Although existing solely for entertainment purposes, these seemingly useless problems can sometimes reveal some fundamental characteristics of mathematical world, like a question whether mathematics could be established using only formal logic. This problem was indeed pursued by mathematicians at the beginning of the 20th century – without definitive results. To my knowledge, no one managed to cram mathematics into the boundaries of formal logic, although different opinions exist on this topic. The quest for logicism, although ambitious, was ultimately unsuccessful. One simple recreational mathematics problem, although not directly an argument against logical axiomatic mathematical system, illustrates the dichotomy between mathematics and common sense. It is called The Two Envelope Paradox. Although there are numerous different explanations to this paradox and ways to solve it, I am going to explain the basic premise of it and give you some of my own observations.

Continue reading

About France that is not only Paris – Part II: Rouen

IMG_1216Finishing my thorough examination of the Rouen Cathedral that I wrote about in my last post, me and Anna engaged in some psychogeography. In a scope of around one hour we stumbled upon two more churches that, together with the Cathedral, were located in very close vicinity. First one, located directly behind the Cathédrale Notre-Dame de Rouen, was a relatively tiny structure (for a gothic church) called Eglise Paroissiale Saint-Maclou. Although my senses were saturated from observing all the details of the Cathedral by this time, it was still impressive to witness another gothic masterpiece several meters away. The church was positioned in the middle of a small square, surrounded by colorful wooden buildings that essentially characterize the Rouen old town. Their irregular column placement, frequent asymmetry and crude finish contrasted the strict and almost pedantic mathematical placement of every detail and peace of slab of the church, homogeneously white except for some yellowish brown overtones that signified the age of the building. I was greeted by a geometrically neat sprawling arcs that looked like the presbytery (the back side of the gothic church), but upon noticing the entrance at the center of it, I was rather perplexed at the positioning of the church. It had an entrance proper at the front of it, leading to the nave, but unlike most buildings that decorate and highlight the façade of the church this one had a lot more prominent presbytery compared to its front. I was left wondering whether such peculiar placement was intentional or accidental. For some reason I leaned more towards the former.

Continue reading

Apie Prancūziją, kuri nėra tik Paryžius – 2 dalis: Ruanas

IMG_1216Atidžiai apžiūrėjus Ruano katedrą, apie kurią rašiau praėjusį kartą, su Onute pasidavėme psichogeografijai. Vienos valandos bėgyje aptikome dar dvi bažnyčias, kurios, kartu su katedra, buvo išsidėsčiusios visiškai šalia viena kitos. Pirmoji iš jų, esanti iškarto už Cathédrale Notre-Dame de Rouen, buvo nedidukė (gotikinės bažnyčios standartais) Eglise Paroissiale Saint-Maclou. Nors mano juslės buvo gerokai persotintos katedros detalių tuo metu, dar vienas gotikinis šedevras, nutolęs vos keletu metrų, vis tiek nustebino. Bažnyčia stovi viduryje nedidelės aikštelės, apsupta spalvingų medinių pastatų, kurie charakterizuoja Ruano senamiestį. Jų netaisyklingos kolonos, neretai pastebima asimetrija ir apgrabus apdirbimas stipriai kontrastuoja su griežtu ir pedantiškai matematišku kiekvienos bažnyčios detalės ir luito išdėliojimu bei homogeniška balta spalva, kai kur pageltusia ir bylojančia apie pastato amžių. Mane pasitiko geometriškai taisyklingai plintantys skliautai, atrodo, priklausantys presbiterijai (galinė gotikinės bažnyčios dalis), tačiau pastebėjus jos centre esantį įėjimą kiek pasimečiau bažnyčios pozicionavime. Ji turi normalų priekinį įėjimą, vedantį į navą, tačiau skirtingai nei dauguma pastatų, kuriuose dekoruojamas ir išryškinamas fasadas, ši bažnyčia pasižymi stipriau išreikšta presbiterija, lyginant su jos priekine dalimi. Tai privertė susimąstyti, ar tokia keista pozicija buvo atsitiktinumas, ar iš tiesų strategiškai apgalvotas sprendimas. Kažkodėl linkstu prie pastarojo varianto.

Continue reading

About France that is not only Paris – Part I: Beauvais and Rouen Cathedral

IMG_1265 - CopyI have visited France four times by now and haven`t once been to its capital. For some reason I feel absolutely indifferent towards the overhyped glamour of Paris. I recognize the cultural impact the city is capable of, but comparing Paris to the whole of France seems unjustified. It is a big and historically and culturally rich country that has a lot to tell. To imagine that everything that the country has to offer could be experienced in one city seems naïve to me. And I have seen enough of it to say that people that restrict themselves to exploring only the country`s capital are missing out. I have been planning my latest trip to France since August. Although towards Jean-Paul Sartre`s political and philosophical views, not unlike the majority of Marxist and post-modernist French philosophers of the time, I feel a certain revulsion and am in a habit of criticizing, his novels and short stories are generally enjoyable reads. Healthy amount of nihilism is entertaining to observe in his characters. This summer I have indulged myself in reading his collection of short stories The Wall. One story in particular called The Childhood of a Leader was especially intriguing. At one point in the story the main character – Lucien – embarks on a trip to Rouen with his friend Bergère. After reading this segment I decided to visit the same city in northern France with my beautiful life’s companion – Anna.

Continue reading

Apie Prancūziją, kuri nėra tik Paryžius – 1 dalis: Beauvais miestas ir Ruano katedra

IMG_1265 - Copy.JPGPrancūzijoje jau esu buvęs keturis kartus, tačiau nei karto neaplankiau šalies sostinės. Kažkodėl jaučiuosi visiškai abejingas išpūstam Paryžiaus žavesiui. Suvokiu kultūrinę sostinės svarbą, tačiau Paryžiaus tapatinimas su visa Prancūzija man atrodo labai nepagrįstas. Tai yra didelė istoriniu ir kultūriniu atžvilgiu turtinga šalis, turinti daug ką papasakoti. Įsivaizduoti, jog viskas, ką šalis turi pasiūlyti galėtų būti patirta viename mieste, atrodo labai naivu. Ir jos mačiau pakankamai, kad galėčiau pasakyti, jog žmonės, apsiribojantys tik šalies sostinės pažintimi, labai daug praranda. Paskutinę kelionę į Prancūziją planavau nuo Rugpjūčio mėnesio. Nors Jean-Paul Sartre politiniam ir filosofiniam požiūriui (kaip ir daugeliui prancūzų marksizmo ir postmodernizmo išpažinėjų filosofijai) jaučiu tam tikrą pasibjaurėjimą ir esu linkęs kritikuoti, jo romanai ir apsakymai paprastai gan maloniai skaitosi. Sveiką nihilizmo kiekį, būdingą jo veikėjams, yra gan įdomu stebėti. Šią vasarą prisėdau prie jo apsakymų kolekcijos pavadinimu Siena. Vienas iš apsakymų, Lyderio Vaikystė, buvo ypač intriguojantis. Vienu metu pagrindinis apsakymo veikėjas – Lucien – išsirengia į kelionę su savo draugu Bergère aplankyti Ruano. Po to, kai perskaičiau šį segmentą, nusprendžiau aplankyti tą patį miestą šiaurės Prancūzijoje su savo gražiąja gyvenimo kompanione – Onute.

Continue reading

About vaporwave and its spawn – Part II: conversation with WosX

hcfrlnacIn my previous post about vaporwave  I spoke extensively about its subgenres and mentioned hardvapour as one of the more interesting electronic music genres that has been conceived in the recent years. I also spoke about wosX  – one of the more prominent figures in the context of the genre and a producer that I admire very much. I am happy to say that I was able to reach wosX himself and have a fruitful conversation with him about vaporwave as a whole, his notorious End of World Rave and evolution of music. You can listen to the whole conversation down below. I also compiled a shortened transcript of the podcast in a text form to give you a taste of the most relevant moments of the conversation if you don`t have time to listen to the whole thing. You can also listen to the music mentioned during the podcast down below.

Continue reading

Apie vaporwave’ą ir jo palikuonis – 1 dalis

kaisiadorys-vapour

Ne vieną kartą girdėjau terminą vaporwave’as naudojamą iškreiptam 80-tųjų ir 90-tųjų įkvėptam įvaizdžiui ir elektroninės muzikos formai apibūdinti. Iki šiol niekuomet nepasistengiau pasidomėti ir išsiaiškinti, kas yra vaporwave‘as. Vieną dieną visai netyčia aptikau vaizdo įrašą Youtube; visų pirma mane patraukė perdėtai švelnios pastelinės spalvos ir Lenino galva įrašo thumbnail`e. Tai buvo sulėtinta rusiško šlagerio versija su lygiai taip pat pakeista Rhianna`os gabalo pradžia. Kad ir kaip absurdiškai viskas atrodė, kūrinys mane užbūrė ir privertė jį kartoti daugybę kartų. Beklausant bandžiau išsiaiškinti tokios savo reakcijos šaltinį. Terminas, kuris šauna į galvą bandant apibūdinti būseną, kurią kūrinys sukėlė, yra disonansinė nostalgija. Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, naujoje valstybėje vis dar buvo jaučiama Sovietų sąjungos įtaka. Atitinkamai, rusiška muzika man nebuvo svetima, nors visuomet jai jaučiau stiprią atstūmimo reakciją. Žaizdos ištisose kartose, paliktos sovietų okupacijos, privertė mane ir daugelį mano bendraamžių atstumti viską, kas buvo susiję su rusišku pradu. Tačiau buvo beveik tiek pat žmonių, kurie net po Sovietų sąjungos košmarų su nostalgija nepaleido tam tikrų rusų kultūros aspektų. Rusiška muzika buvo vienas jų. Atitinkamai, ji mano juslių neaplenkė, nes ją girdėdavau mokykloje, gatvėse ir viešajame transporte. Neprisimenu to su nostalgija; toli gražu. Ir tikriausiai niekuomet neklausyčiau jos savanoriškai. Tačiau sulėtinta to paties stiliaus muzikos versija užbūrė mane. Įtariu, jog taip yra todėl, kad ji yra pakankamai pažįstama, kad grąžintų mane į vaikystė (nors ir nelabai laimingą), tačiau pakankamai skirtinga, kad jos neatstumčiau tik išgirdęs. Keistai iškreiptas kūrinio garsas taip pat įgauna pasityčiojimo iš originalaus kūrinio savybę, kas pateisina mano klausymą, išvengiant kognityvinio disonanso klausant ir mėgaujantis gabalu, kuris buvo sukurtas politinio rėžimo, nuniokojusio mano valstybę, prieglobstyje.

Continue reading

About vaporwave and its spawn – Part I

kaisiadorys-vapour

On few occasions have I heard term ‘Vaporwave’ being used to describe these distorted `80s and `90s inspired visuals and a form of electronic music, although until now I have never engaged in investigation to find out exactly what vaporwave is. One day, I stumbled upon and checked a Youtube video, mostly attracted by an exaggerated pastel colors and a head of a statue of Lenin in the thumbnail. It was a slowed down version of a Russian pop song, with an introit of similarly modified Rhianna song. The sound completely mesmerized me and made me repeat the video great many times. I tried very hard to identify the underlying source of amazement. The only term I could come up with to describe it was dissonant nostalgia. Lithuania, the country that I was born in, gained independence from Soviet Union in the early `90s, at the brink of collapse of said communist country. Aftermath of the soviet regime was still very much felt for the rest of the decade in the newly formed country. I was no stranger to Russian pop music, although I always felt a specific revulsion towards it. Generational wounds left during the soviet occupation made me, and many people around me, reject everything that was connected to Russian heritage. Yet there were just as many people who even after the horrors of Soviet Union embraced aspects of Russian culture. Pop music was one of them. Thus it did not escape my perception, since I would hear it in school, streets and even public transport. I do not remember it fondly – far from it. And I would probably never listen to it voluntarily. Yet the slowed down version of this very style of music enchanted me. I believe it is because it’s familiar enough to bring me back to my childhood (although not a very happy one), yet different enough to avoid being rejected altogether. Oddly distorted sound of it also adopts a mocking feature of the original piece that justifies me listening to it without causing a cognitive dissonance of listening and enjoying the song that was brought by a regime that devastated my country.

Continue reading

Apie moderniojo karo metodus ir sterilių vabzdžių techniką – 2 dalis

15jh_castle_siegeTurint omeny poslinkį karo metodologijoje, nėra sudėtinga įsivaizduoti naujus išmanius būdus, kurie pakeistų XX amžiaus tankus ir šautuvus. Vienas stipriausių karo strategijos pokyčių vyko Antrojo Pasaulinio karo periodu, kai kiekviena kariaujanti frakcija stengėsi pralenkti savo varžovus pačiu originaliausiu ir efektyviausiu įmanomu būdu. Kad ir koks tamsus šis periodas buvo, jis pasitarnavo kaip eksponentinio šuolio katalizatorius technologijų ir mokslo progrese. Didžioji dalis šiandieninių patogumų ir būtinybių nebūtų išrastos dar ilgą laiką, jei ne Antrasis Pasaulinis karas; nuo penicilino iki kompiuterių, šalys buvo priverstos konkuruoti viena prieš kitą įvairiausiais aspektais tam, kad įgautų pranašumą prieš varžovę. Nors konfliktai XXI amžiuje nėra taip ryškiai pastebimi didžiajai žmonių populiacijos daliai, didžiųjų šalių nacionalinei gynybai skirtas biudžetas parodo, jog didelė dalis šalies BVP vis dar yra skiriama galimai karo grėsmei ir nacionalinių bei tarptautinių grėsmių šalinimui. Atsižvelgti, kuri nacionalinio biudžeto dalis buvo skiriama karui skirtingais istoriniai periodais, yra labai įdomu. Tai taip pat padeda suvokti dabartinės tarptautinės įtampos perspektyvą. JAV šiuo metu gerokai pirmauja pagal išlaidas nacionalinei apsaugai, skyrusi 596 milijardus dolerių šiam tikslui 2015 metais. Tai atitinka 3.3% šalies BVP ir 16% nacionalinio biudžeto. Tai yra beveik 3 kartus daugiau, nei tam pačiam tikslui skiria Kinija, kuri yra laikoma antroji pasaulyje šiuo atžvilgiu. Rusija, nors išleidžia žymiai mažiau nei JAV, atiduoda 5.4% šalies BVP karo kaštams. Vienintelės šalys, skiriančios tokią didelę dalį nacionalinio biudžeto kariuomenei yra Izraelis, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai ir, tikėtina, Irakas.

Continue reading